Yüksek Teknoloji Duvar Tipi

VICTRIX TERA 24 1 E
VICTRIX TERA 24 1 E
Enerji kullanımıyla ilgili yeni Avrupa Direktifler...
VICTRIX TERA 32 1 E
VICTRIX TERA 32 1 E
Enerji kullanımıyla ilgili yeni Avrupa Direktifler...
Victrix 24 TT 1 E
VICTRIX 24 TT 1 E
Kullanım suyunda 23,3 kW kalorifer ısıtmasında 20,...
Victrix Exa 28 1 ERP
VICTRIX EXA 28 1 ErP
Kullanım suyunda 28 kW ve kalorifer ısıtmasında 24...
Victrix Exa 32 1 ERP
VICTRIX EXA 32 1 ErP
Kullanım suyunda 32 kW ve kalorifer ısıtmasında 28...
Victrix Superior 32 2 ERP
VICTRIX SUPERIOR 32 2 ErP
Kullanım suyunda ve kalorifer ısıtmasında 32 kW ıs...
VICTRIX TERA 24 PLUS
VICTRIX TERA 24 PLUS
Enerji kullanımıyla ilgili yeni Avrupa Direktifler...
Victrix Superior 32 X 2 ERP
VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ErP
Kalorifer ısıtmasında 32 kW, Kullanım suyunda hari...
Victrix Maior 28 TT 1 ERP
VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ErP
Kullanım suyunda 28 kW kalorifer ısıtmasında 24kW ...
Victrix Maior 35 TT 1 ERP
VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ErP
Kullanım suyunda ve kalorifer ısıtmasında 34,2 kW ...
Victrix Maior 35 X TT 1 ERP
VICTRIX MAIOR 35 X TT 1 ErP
Kalorifer ısıtmasında 34,2 kW, Kullanım suyunda ha...
Yüksek Teknoloji Duvar Tipi